Photobucket
 
2011-09-08

Một số địa chỉ PS Tutorials nước ngoài
Photoshop Tutorials

 1. www.psdtuts.com/ (some nice photoshop tutorials)
 2. www.luxa.org/ (Photoshop tuts)
 3. www.psdfan.com/ (PS tuts)
 4. www.pshero.com/ (Photoshop tuts)
 5. www.abduzeedo.com/tutorials (PS tuts)
 6. www.mickm.com/tutorials (PS tuts)
 7. www.3dtotal.com/ps100/pstut100.html (100 Photoshop tutorials for creating beautiful art)
 8. www.vimeo.com/psdtuts (Photoshop tutorial channel on Vimeo)
 9. www.tutorial9.net/ (Photoshop / Illustrator / photography tutorials)
 10. www.designvitality.com/blog/2007/09/photoshop-text-effect-tutorial/ (51 text effects tutorials for PS)
 11. www.photojojo.com/content/tutorials/best-movie-effect-photo-tutorials-photoshop/ (11 movie effects tutorials for Photoshop )
 12. www.carloscabrera.com.ar/tutorials/ (Photoshop painting tutorials from carlos cabrer )
 13. www.photojojo.com/content/tips/photoshop-tips-video/ (Deke McClelland's 101 Photoshop Tips in 5 Minutes)
 14. www.smashingmagazine.com/2008/09/25/38-photoshop-tutorials-on-rain-showers-and-water-drops/ (Photoshop tutorials on rain drops and other water effects)
 15. www.noupe.com/photoshop/60-most-wanted-photoshop-tutorials-brushes-psds-and-resources.html (60 most wanted PSD tuts, textures , brushes and more)
 16. www.opensourcehunter.com/2008/10/13/the-best-44-photoshop-text-effects-tutorials-on-the-web/ (44 PS text effects tuts)
 17. www.10steps.sg/photoshop/33-digital-painting-tutorials/ (30 digital painting tutorial)
 18. www.t3traintheteacher.net/curric/cs3/photoshop/index.php (PS .pdf tutorial with project files)
 19. www.arbent.net/blog/30-tutorials-that-will-teach-you-photoshop (links to various PS tuts)
 20. www.opensourcehunter.com/2008/10/13/the-best-44-photoshop-text-effects-tutorials-on-the-web/ (44 PS text effects)
 21. www.youtube.com/watch?v=vEyZJRdIDxM (Photoshop Digital Painting Tutorial - Realistic Eyes)
 22. http://www.good-tutorials.com/tutorials/photoshop (Tổng hợp)

Source: We Love Design
Hãy ấn Like hoặc +1 nếu bạn thấy bài viết này có ích nhé ♥


Hãy để lại comment nếu như bạn có bất cứ thắc mắc nào

WeLovePhotoshop.Com - trang web đại diện cho Fanpage I Love [Photoshop] - là nơi dành cho những ai yêu thích Photoshop. Trang web thu thập những mẹo vặt, tài nguyên và bài tutorials dành riêng cho Photoshop. Trang web còn có những mục giải trí, ảnh đẹp và Contest, Event...Các bạn nhớ tham gia ủng hộ nha...♥